Kategorie usług
 
Menu

High Performance Leadership (HPL) - szkolenie z przywództwa dla rezultatów, 10.10.2019, Poznań


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/04/7641/424235
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 101,56 zł Cena brutto za godzinę 101,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-10 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu IBD Business School Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Daniel Grzeszkiewicz Telefon 22 768 20 22
E-mail szkoleniaotwarte@ibd.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest uzyskanie certyfikatu menedżerskiego potwierdzającego profesjonalne przygotowanie do zarządzania zespołem. Po ukończeniu usługi, uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przywództwa kooperacyjnego, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, trudnych rozmów menedżerskich oraz przywództwa w zmianie. Po ukończeniu usługi uczestnik zna proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w zespołach, posiada skuteczność w budowaniu dobrych relacji w zespole przy jednoczesnej dbałości o realizację celów biznesowych, posiada umiejętność diagnozy motywacji pracownika, ma pogłębioną samoświadomość własnych stylów zarządzania i ról podejmowanych jako przełożony, ma wzmocnioną umiejętność stosowania narzędzi zabezpieczania trudnych emocji w sytuacjach konfliktowych, posiada sprawność w prowadzeniu trudnych rozmów menedżerskich: bieżącego feedbacku; rozmowy okresowej oceniającej i rozwojowej, posiada umiejętność radzenia sobie ze zmianami i prowadzenia zespołów w procesie ciągłych zmian, nabywa umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi.
Drukuj do PDF