Kategorie usług
 
Menu

Praktyczny kurs obowiązkowych pomiarów odbiorczych i okresowych zgodnie z ustawą prawa budowlanego w zakresie elektroenergetycznym – grupa „G1”, cieplnym – grupa „G2” i gazowym – grupa – „G3”


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/04/7788/424231
Cena netto 2 675,00 zł Cena brutto 2 675,00 zł
Cena netto za godzinę 83,59 zł Cena brutto za godzinę 83,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-28 Termin zakończenia usługi 2019-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Barbara Zygner Telefon 71 738 38 05
E-mail wroclaw@seka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń: elektroenergetycznych/w tym pomiary odbiorcze i obowiązkowe/, cieplnych i gazowych.
Drukuj do PDF