Kategorie usług
 
Menu

Rewizja finansowa oraz etyka (on-line) kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/03/12433/423417
Cena netto 2 298,00 zł Cena brutto 2 298,00 zł
Cena netto za godzinę 34,82 zł Cena brutto za godzinę 34,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-06 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-01
Maksymalna liczba uczestników 33
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Rewizja Finansowa i etyka ". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych. Celem kursu jest: - przyrost wiedzy i praktycznych umiejętności - możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w obecnie wykonywanej pracy zawodowej - umożliwienie awansu społecznego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji. W zakresie wiedzy, uczestnik pozna: - wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich - czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej - zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych - etyka oraz wartości i postawa zawodowa W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - interpretować przepisy prawa i regulacje mających zastosowanie do środowiska w jakim działają biegli rewidenci w Polsce. - Opisać cele i etapy badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów sprawozdań finansowych - interpretować kluczowych elementów innych niż badania i przeglądy zleceń atestacji oraz odpowiednich standardów mających zastosowanie przy takich zleceniach. - Wyjaśnić rolę etyki dla zawodu oraz w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF