Kategorie usług
 
Menu

Prawo podatkowe cz. I. - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/07/03/12433/423189
Cena netto 1 420,00 zł Cena brutto 1 420,00 zł
Cena netto za godzinę 32,27 zł Cena brutto za godzinę 32,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-31 Termin zakończenia usługi 2020-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-27
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel kształcenia Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Prawo podatkowe – część I". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych. W zakresie wiedzy, uczestnik pozna: - Istota podatku, jego cechy, źródła prawa podatkowego - zagadnienia materialnego prawa podatkowego - Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania. - Szczegółowe prawo podatkowe - podatek od towarów i usług - zagadnienia prawa celnego W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - identyfikować źródła prawa podatkowego - rozróżniać obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego. - Identyfikować podatników podatku od towarów i usług - Określać prawa i obowiązki osób wynikających z przepisów prawa celnego W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF