Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/12049/419593
Cena netto 2 650,00 zł Cena brutto 2 650,00 zł
Cena netto za godzinę 85,48 zł Cena brutto za godzinę 85,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 31
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2019-11-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AMIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Karol Kruszel Telefon 918521400
E-mail biuro@amigo.szczecin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podwyższenie kwalifikacji poprzez przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego na kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W trakcie trwania usługi uczestnik nabędzie umiejętności prowadzenia pojazdu samochodowego powyżej 3,5t w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno-obsługowe pojazdu, wie jakie są zasady przewozu ładunku, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t. Ukończenie szkolenia uprawnia do odbycia egzaminu na prawo jazdy kat. C.
Drukuj do PDF