Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Finanse publiczne w praktyce w 2019 roku. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza - budżet zadaniowy (finanse publiczne )


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/5815/419587
Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 590,00 zł
Cena netto za godzinę 88,33 zł Cena brutto za godzinę 88,33
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-21 Termin zakończenia usługi 2019-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-19
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ACC Training & Consulting Group Marzena Anna Płużańska
Osoba do kontaktu Marzena Płużańska Telefon 22 872-14-85
E-mail szkolenia@acc.net.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania wprowadzonych ostatnio zmian w ustawie o finansach publicznych (tytuły dłużne, zaciąganie zobowiązań przez JST, nowe upoważnienie dla organu wykonawczego w zakresie projektów unijnych, zmiany limitów wydatków bieżących i zobowiązań) oraz w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (rozszerzenie zakresu przedmiotowego oraz podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia) gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, realizacji kontroli zarządczej, w szczególności planowania (cele i mierniki) oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania i dokumentowania procesów, budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, oceny jego skuteczności i efektywności, rozliczania dotacji i środków unijnych, unikania najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Drukuj do PDF