Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWO JAZDY KAT. C, C+E - KURS ŁĄCZONY - KIERUNEK KARIERA/ KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/12505/419579
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-19 Termin zakończenia usługi 2019-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-15
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny prawa jazdy kategorii: AM, A1,A2,A,B,BE,C,CE,D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "JÓZEF KRAWCZYK OŚRODEK SZKOLENIA KRAMEX"
Osoba do kontaktu Joanna Król-Fijałkowska Telefon +48146210873
E-mail kramex@data.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie umiejętnego, zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym pojazdem o masie powyżej 3,5 t oraz pojazdem o masie powyżej 3,5 t z przyczepą (przyczepami) -Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy -Uświadomienie uczestnikom kursu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym -Wskazanie sposobów ograniczenia ryzyka w ruchu drogowym -Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposób zachowania w tych miejscach -Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu -Zapoznanie z obsługą pojazdu -Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych -Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia -Kształtowanie zasad partnerstwa na drodze -Nauka kultury jazdy -Podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie jego szans na współczesnym rynku pracy.
Drukuj do PDF