Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Kadry i Płace - prawo i praktyka gospodarcza. Studia podyplomowe Żory


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/9407/419524
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 27,78 zł Cena brutto za godzinę 27,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 144
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-19 Termin zakończenia usługi 2020-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-19
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Osoba do kontaktu Iwona Zub Telefon +48 323570583
E-mail iwona.zub@gwsh.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych: - prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.), - administrowania funduszem świadczeń pracowniczych, - prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej, rozliczeń z ZUS i pokrewnych. Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych.
Drukuj do PDF