Kategorie usług
 
Menu

Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego - Europejski Certyfikat Bankowca


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/10873/419516
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 26,04 zł Cena brutto za godzinę 26,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 96
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-28
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marta Łuczak Telefon +48 61 42 37 209
E-mail m.luczak@bodie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie wymaganym podczas egzaminu ECB EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Po szkoleniu uczestnik: posiada bazową wiedzę ogólnobankową, zgodną z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów, wymaganym podczas egzaminu ECB EFCB. Po szkoleniu uczestnik: (1) Zna gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej; (2) Zna politykę monetarną w Unii Europejskiej; (3) Zna europejską ramę regulacyjną oraz zna jej wpływ na system bankowy; (4) Zna specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe; (5) Potrafi analizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz zna kanały dystrybucji dostępne dla klientów; (6) Potrafi dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta; (7) Potrafi zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także potrafi podejąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku; (8) Bierze odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu; (9) Potrafi zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie; (10) Zna proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko; (11) Zna funkcję zgodności (compliance) w banku i potrafi działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku; (12) Zna główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz potrafi wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku
Drukuj do PDF