Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią na poziomie B1+ MODUŁ 2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/30608/419514
Cena netto 640,00 zł Cena brutto 640,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 80,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-05 Termin zakończenia usługi 2019-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Please Radosław Obuchowski
Osoba do kontaktu Radosław Obuchowski Telefon +48 501 856 425
E-mail anglista@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest m.in. przełamanie bariery psychologicznej i nabranie odwagi w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozszerzanie coraz bardziej zaawansowanego słownictwa na poziomie B1+, umożliwiającego zrozumienie i przekazanie bardziej skomplikowanych komunikatów. W dalszej kolejności poszerzanie kompetencji głównie w zakresie mówienia i słuchania, rozbudowywanie słownictwa, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w dość złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Kurs ma na celu również rozwinięcie kompetencji społecznych, przekrojowych, przydatnych w interakcji, współpracy, a nawet kontrolowaniu emocji. Nauka języka obcego rozwinie zdolności rozwoju osobistego zarówno w kontekście zawodowym jak i osobistym.


Drukuj do PDF