Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Audyt zgodności RODO, analiza ryzyka i DPIA dwudniowe warsztaty dla IOD i ADO


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/7492/419494
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50 zł
Cena netto za godzinę 103,13 zł Cena brutto za godzinę 126,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ODO 24 sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Badowska Telefon 690 004 852
E-mail m.badowska@odo24.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA, uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.
Cel edukacyjny
Nasze warsztaty pozwolą uczestnikowi wcielić się w rolę „architekta” systemu ochrony danych osobowych, potrafiącego ustalić i ocenić stopień zgodności swojej organizacji z przepisami RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych oszacować ryzyka związane z przetwarzaniem danych.
Drukuj do PDF