Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs fotografii cyfrowej od podstaw


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/14511/419471
Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 4 900,00 zł
Cena netto za godzinę 136,11 zł Cena brutto za godzinę 136,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-14
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs fotografii cyfrowej - poziom ogólny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CENSUS Agnieszka Buczkowska
Osoba do kontaktu Dagmara Wierczyńska Telefon 533944288
E-mail kontakt@kursfoto.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik kursu w ciągu 11 tygodni zajęć ma nabyć umiejętność pracy na trybach manualnych aparatu fotograficznego w stopniu podstawowym. Ma również posiąść wiedzę z zakresu podstawowej obsługi sprzętu studyjnego (lampy błyskowe, lampy światła stałego, osprzęt pomocniczy, np. blendy, soczewki do makrofotografii). W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia po jego zakończeniu ma potrafić wykorzystać w praktyce tryby manualne aparatu, dostępne światło do przygotowania zdjęć o odpowiedniej jakości, wykonać podstawową obróbkę zdjęć w programach graficznych Adobe Photoshop i Adobe Lightroom. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik kursu ma poszerzyć umiejętności pracy w grupie oraz współpracy z modelką w trakcie sesji fotograficznej.


Drukuj do PDF