Kategorie usług
 
Menu

Planowanie procesów w firmie z uwzględnieniem narzędzi zarządzania strategicznego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/40733/419464
Cena netto 10 000,00 zł Cena brutto 10 000,00 zł
Cena netto za godzinę 196,08 zł Cena brutto za godzinę 196,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 51
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-19 Termin zakończenia usługi 2019-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-12
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Karolina Kryńska Telefon 506084551
E-mail k.k@wszechnicaedukacyjna.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności uczestników w zarządzaniu strategicznym firmą w oparciu o kulturę organizacji. Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności oceny pozycji konkurencyjnej i otoczenia konkurencyjnego firmy. Będzie zdolny do zdefiniowania wizji, misji, wartości i strategii firmy oraz będzie umiał ocenić znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Nabędzie umiejętności związane z planowaniem, organizowaniem i wdrażaniem procesów doskonalących w przedsiębiorstwie poprawiających jego pozycję rynkową. Uzyska kompetencje niezbędne do kształtowania kultury organizacyjnej firmy zgodnie z przyjętymi wartościami celem poprawy efektywność przedsiębiorstwa i kształtowania pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów, pracowników i otoczenia biznesowego. Uzyska kompetencje w zakresie identyfikowania obszarów marnotrawstwa w firmie i projektowania procesów z uwzględnieniem eliminacji marnotrawstw.
Drukuj do PDF