Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie - edycja 30B - I rok


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/16899/419455
Cena netto 11 983,33 zł Cena brutto 11 983,33 zł
Cena netto za godzinę 56,53 zł Cena brutto za godzinę 56,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 212
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-29 Termin zakończenia usługi 2020-06-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-28
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Gestalt Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Tomasz Baran Telefon +48 600 952 834
E-mail biuro@instytutgestalt.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:

a) będzie wiedział:
- o zasadach diagnozy fenomenologicznej i czynnikach leczących w psychoterapii,
- o problematyce z zakresu psychopatologii i klasyfikacji zaburzeń psychicznych,
- o zasadach pracy z ciałem w nurcie Gestalt,
- jak stosować techniki i metody interwencji zawarte w metodologii Gestalt,
- o sposobach przywracania i budowania kontaktu granicznego.


b) będzie umiał:
- zaspokajać potrzeby emocjonalne i uruchamiać zasoby kreatywności.
- przeprowadzić wywiad kliniczny.
- pracować z adolescentem, rodziną i parą,
- tworzyć i utrzymywać relację psychoterapeutyczną oraz zyskać świadomość siebie w tej relacji,
- rozpoznawać mechanizmy unikania kontaktu,
- pracować z grupą w procesie grupowym,
- pracować z klientem w zakresie problematyki seksualnej.


c) nabędzie / rozwinie kompetencje społeczne poprzez:
- poszerzenie świadomości siebie w kontakcie z innymi i rozwinięcie indywidualnego potencjału,
- pierwsze doświadczenia w pracy z klientem z różnego typu problemami (depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia osobowości, uzależnienie),
- doświadczenie uczestnictwa w superwizji,
- przygotowanie się do prowadzenia autonomicznej, odpowiedzialnej i profesjonalnej praktyki psychoterapeutycznej.


Za Szkołą Psychoterapeutów Gestalt przy Instytucie Gestalt stoją ponad 24 lata tradycji opartej na dialogu i wzajemnej otwartości. Wszyscy nasi trenerzy byli kiedyś uczniami tej Szkoły, stąd tak dużo podejmowanego przez nas wysiłku, by podtrzymywać już wypracowane wartości i jednocześnie na bieżąco wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom.

Program Szkoły Psychoterapeutów działającej przy Instytucie Gestalt jest zgodny z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy), przy którym jesteśmy akredytowani. Instytut Gestalt jako jedyny w Polsce ma status EAPTI, czyli Instytutu Treningowego Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii – największej organizacji zrzeszającej psychoterapeutów w Europie. Absolwenci naszej Szkoły Psychoterapeutów uzyskują Europejski Certyfikat Psychoterapii za pomocą skróconej procedury. Kompetencje naszej kadry potwierdzone są nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale też certyfikatami superwizorów EAGT, psychoterapeutów EAGT, ECP i ITG. Jesteśmy także jedyną w Polsce szkołą psychoterapii, w której trenerzy zagraniczni nie są jedynie okazjonalnymi gośćmi, a stałą częścią programu nauczania.

„Kluczowym aspektem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym terapeuta swoją uczciwością i autentycznością wspiera klienta w byciu sobą. Dlatego obok sprawności kliniczno-diagnostycznych od naszych studentów wymagamy przede wszystkim umiejętności pozostawania z klientem w kontakcie, ze świadomością siebie i tego, co w polu terapeuta – klient zachodzi w każdej chwili tego kontaktu.
Nasza praktyka szkoleniowa opiera się na dialogu i wymianie. Tutaj uczymy się od siebie nawzajem i wspólnie wytyczamy kierunek rozwoju Instytutu.”


Drukuj do PDF