Kategorie usług
 
Menu

Budowanie kompletnych technologii kluczem do efektywnego planowania produkcji. Warsztaty z planowania i raportowania


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/8841/419453
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 7 995,00 zł
Cena netto za godzinę 361,11 zł Cena brutto za godzinę 444,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2019-09-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-19
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FIM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bożena Frydzińska Telefon +48 602 172 417
E-mail bozena.frydzinska@fim.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodami budowania kompletnych technologii produkcji wyrobów gotowych dzięki którym możliwe będzie nowoczesne planowanie, monitorowanie i realizowanie planu produkcyjnego. Celem biznesowym usługi jest nauczenie uczestników procesów produkcyjnych: pracowników produkcyjnych, technologów, konstruktorów, kosztorysantów, planistów, kierowników produkcji, brygadzistów, kierowników produkcji itp., że odpowiednie ujęcie kluczowych czynników, zasobów, operacji w każdym z procesów wytwarzania stanowi o sukcesie efektywnego i wydajnego procesu produkcyjnego. Dzięki właściwemu obiegowi informacji wyeliminowane zostaną błędy lub braki w zakresie specyfikacji produkcji wyrobów gotowych, szczególnie w przypadku produkcji pod indywidualne zamówienia klientów (produkcja jednostkowa, dedykowana i w krótkich seriach). Na każdym etapie produkcji generowane są koszty i im później w procesie zaawansowania produkcji błędy w specyfikacji zostaną wychwycone tym większe koszty mogą generować dla przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak definiować kompletne technologie i dokonywać ich ewaluacji. Kadra zarządzająca zostanie zapozna z współczesnymi rozwiązaniami w zakresie bieżącego monitorowania, kontrolowania i raportowania podczas procesu produkcyjnego. Narzędzia te służą do podejmowania decyzji w odpowiednim momencie i nie dopuszczeniu do marnotrawstwa zasobów czasowych i rzeczowych. Ponadto po zakończeniu usługi i wdrożeniu zdobytej wiedzy Przedsiębiorstwo zmniejszy koszty bezpośrednio produkcyjne o 1% w przeciągu 12 miesięcy.
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwi nabycie/podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez uczestników w następującym zakresie: - W zakresie wiedzy: • Uczestnik wie i rozumie dobrze zbudowaną technologię, marszrutę, składniki listy materiałowej (BOM-u); • Uczestnik wie czym jest efektywne planowanie i monitorowanie produkcji; • Uczestnik pozna i zrozumie rolę systemów realizacji produkcji (MES). - W zakresie umiejętności: • Dzięki pracy na symulowanych danych uczestnik umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do budowania kompletnych technologii; • Posiada umiejętność krytycznego oceniania zawartości otrzymanej technologii z punktu widzenia odpowiedzialności za proces produkcyjny, którym zarządza; • Uczestnik posiada umiejętności podejmowania decyzji (między innymi: wstrzymanie, przeplanowanie, anulowanie) na bazie danych z systemów realizacji produkcji (MES). - W zakresie kompetencji społecznych: • Stworzenie szansy dla uczestnika na rozwinięcie umiejętności samodoskonalenia oraz prawidłowej identyfikacji problemów oraz poszukiwania rozwiązań; • Po zakończonym szkoleniu u uczestnika nastąpi wzrost poczucia odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań oraz ich wpływu swoich działań I decyzji na pozostałych członków zespołu.
Drukuj do PDF