Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie: Moduł 1: Audytor Efektywności Energetycznej w oparciu o ustawę o efektywności eneretycznej z dnia 20 maja 2016 r., Moduł 2:Zarządca Energią, Moduł 3: System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/9681/419430
Cena netto 2 385,00 zł Cena brutto 2 385,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 53
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-26 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Żaneta Pyrczak Telefon 668 646 868
E-mail zp@on-eco.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu wykonywania audytów efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w oparciu o ustawę o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. jak również dedykowane jest inwestorom ubiegającym się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty), oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606). Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się kamerą termowizyjną interpretacji zdjęć termowizyjnych opracowania raportu z przeprowadzonej oceny
Drukuj do PDF