Kategorie usług
 
Menu

Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - Master of Business Administration (MBA)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/5829/419414
Cena netto 10 200,00 zł Cena brutto 10 200,00 zł
Cena netto za godzinę 26,42 zł Cena brutto za godzinę 26,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 386
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-30 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Osoba do kontaktu Marlena Łukaszewicz Telefon 608029009
E-mail podyplomowe@wse.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom oraz ludziom biznesu oraz przygotowanie ich do efektywniejszego zarządzania zespołem, projektem, działem, organizacją, a także rozwinięcia osobistych kompetencji w zakresie zarządzania sobą i innymi w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Po ukończeniu studiów uczestnik: • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kategorii ekonomicznych, finansowych i prawnych związanych z wykonywaniem obowiązków menedżerskich, w tym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. • Umie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania poszczególnymi obszarami organizacji w celu wykonywania niezbędnych planów rozwoju i ich wdrażania, a także kierowania zespołami ludzkimi. • Ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać codzienne dylematy zawodowe.


Drukuj do PDF