Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji - edycja I


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/7712/419386
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 36,25 zł Cena brutto za godzinę 36,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-18 Termin zakończenia usługi 2020-07-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny STUDIA PODYPLOMOWE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu mgr Barbara Tomczyk Telefon +48 746 98 25
E-mail d.szpilko@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji audytora systemów informatycznych lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem w ochronie informacji. Absolwenci studiów będą mogli zajmować stanowiska pracy w komórkach audytu wewnętrznego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się audytem. Uczestnik studiów podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji osiągnie następujące efekty kształcenia.


Drukuj do PDF