Kategorie usług
 
Menu

Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/15568/419367
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 350,00 zł
Cena netto za godzinę 19,29 zł Cena brutto za godzinę 19,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-04 Termin zakończenia usługi 2019-11-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na specjalistę ds. kadr i płac
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie
Osoba do kontaktu Magdalena Wiercioch Telefon 943424385
E-mail szkolenia@koszalin.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac. Kurs daje możliwości zapoznania się z zagadnieniami prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo-płacowym. Kurs umożliwia słuchaczom również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się programem kadrowo-płacowym oraz obsługą programu Płatnik.


Drukuj do PDF