Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja jako narzędzie pracy z klientem.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/14900/419343
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 362,50 zł Cena brutto za godzinę 362,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-12 Termin zakończenia usługi 2019-07-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Steel Group Sp.z.o.o
Osoba do kontaktu Grzegorz Chlebus Telefon 534535606
E-mail chlebusek@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji jak również świadome posługiwanie się mową ciała(autoprezentacja w biznesie). Uczestnik szkolenia pozna własny styl zachowań i nauczy się go dogłębnie analizować.Poszerzy wiedzę w zakresie technik i metod komunikacji jak również zdobędzie wiedzę dotyczącą barier komunikacyjnych.Osoba szkolona nauczy się sprawnie formułować i dobierać właściwy rodzaj przekazu i poziom komunikatu do danego odbiorcy/sytuacji.Uczestnik zmniejszy ilość błędów i pomyłek komunikacyjnych. Nauczy się budować świadome relacje ze współpracownikami i przełożonymi i klientami. Pozna metody ułatwiające komunikację w trudnych sytuacjach.W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia zdobędzie większą efektywność zawodową.Nauczy się budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętności samokształcenia się, uczestnik zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy z klientem.Będzie osiągał lepsze wyniki w komunikacji ustnej i pisemnej.
Drukuj do PDF