Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E , KAT. A ORAZ KURS ADR PODSTAWY I CYSTERNY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/28245/419275
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 40,65 zł Cena brutto za godzinę 40,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 123
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-02 Termin zakończenia usługi 2019-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 9. Kurs-Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat.C,C1,C+E,C1+E - 140 godz.;
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JANUSZ MATEREK
Osoba do kontaktu Katarzyna Koczyńska Telefon +48 603457323
E-mail katarzynakoczynska@onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs Prawa Jazdy kat C i kat CE umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do samodzielnego prowadzenia pojazdu ciężarowego solo oraz zestawu ciężarowego, jest również potwierdzeniem uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, samochodem ciężarowym z przyczepą. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do pracy w zawodzie kierowcy, w firmie transportowej.Kwalifikacja może obejmować przewóz rzeczy (towarów) - przy jednoczesnym posiadaniu prawa jazdy kat. C. Po ukończeniu kursu Uczestnik: -wie jak zapobiegać zagrożeniom fizycznym, przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, przepisy regulujące przewóz towarów, zasady udzielania pierwszej pomocy. -umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t, łącznie z przyczepą, obsługiwać mechanizmy pojazdu, poruszać się po drogach, zapobiegać przestępstwom, oceniać sytuacje awaryjne, załadować pojazd zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego -posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu. Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oraz w cysternach Głównym celem jest przygotowanie uczestnika szkolenia do praktycznego wykonywania zadań specjalistycznych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych motocyklem. Po ukończonym szkoleniu uczestnik posiada wiedzę z zakresu: pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, pojęć dotyczących stanu technicznego. Potrafi: wykonywać manewry na placu, poruszać się w ruchu drogowym, wykonać obsługę pojazdu. Osoba szkolona po ukończonym kursie ma świadomość znaczenia odpowiedniego ubioru i środków ochrony(kask, rękawice) dla bezpieczeństwa, zwiększa się poziom chęci samokształcenia oraz kształtowania postaw mających wpływ na ogólnie pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Drukuj do PDF