Kategorie usług
 
Menu

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA szkolenie otwarte w Bydgoszczy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/25/12192/419257
Cena netto 399,00 zł Cena brutto 490,77 zł
Cena netto za godzinę 57,00 zł Cena brutto za godzinę 70,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-22 Termin zakończenia usługi 2019-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Winners Anna Kaczmarek
Osoba do kontaktu Dagmara Krawczyk Telefon +48 535 800 445
E-mail zamowienie@winners-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji sprzedażowych. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanych technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z klientem, bazującym na sposobie zachowania sprzedawcy i doborze argumentacji. Uczestnik zdobędzie i podniesie kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego słuchania, przetwarzania informacji. Posiądzie zdolność umiejętnego parafrazowania, zadawania pytań, umiejętnego organizowania pracy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. Nabędzie umiejętność zakończenia trudnych rozmów , radzenia sobie ze stresem oraz asertywności.


Drukuj do PDF