Kategorie usług
 
Menu

kurs PROJEKTOWANIA WNĘTRZ I ARCHICAD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/24/13020/418883
Cena netto 4 490,00 zł Cena brutto 4 490,00 zł
Cena netto za godzinę 49,89 zł Cena brutto za godzinę 49,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-14 Termin zakończenia usługi 2019-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Projektowanie i aranżacja wnętrz I stopnia (P1) - trwający co najmniej 80 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDUCONCEPT Alina Lukoszek Sp.J.
Osoba do kontaktu Iwona Lubojańska-Szymala Telefon 501486272; 889017130
E-mail szkolenia@educoncept.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: -zwiększenie wiedzy w zakresie podstawowego projektowania wnętrz oraz znajomości programu komputerowego Archicad. -przyswojenie wiedzy w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie projektanta wnętrz, - nabycia wiedzy z zakresu ergonomii, materiałoznawstwa, oddziaływania kolorów, dobrego designu i historii wnętrz uzyskanie umiejętności do - przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczenia - wykonania rysunku technicznego w skali - wykonania rysunku odręcznego w aksonometrii - wykonania funkcjonalnej i ergonomicznej aranżacji wnętrza - przygotowania prezentacji koncepcji w sposób ciekawy i zrozumiały dla klienta - doboru odpowiednich materiałów wykończeniowych - przygotowania koncepcji wnętrza - przygotowania projektu wykonawczego - konsultacji projektów branżowych z wykonawcami - przygotowania oferty i umowy dla klienta podniesienie kompetencji w zakresie: - oceny wartości pracy własnej - współpracy w grupie zawodowej - prezentacji projektu w sposób marketingowy - etycznego kształtowania rozwoju własnego i firmy - określania celów własnych i firmy


Drukuj do PDF