Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja w zespole, personal branding oraz tworzenie długofalowych relacji z klientem w mikroprzedsiębiorstwie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/23/42245/418506
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 195,31 zł Cena brutto za godzinę 195,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-28 Termin zakończenia usługi 2019-07-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-27
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WP Projekt Radosław Kuczuk
Osoba do kontaktu Radosław Kuczuk Telefon +48 888 388 083
E-mail radoslaw.kuczuk@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwoli zwiększyć kompetencje w zakresie komunikowania się w zespole, pracy nad marką osobistą i tworzenia długofalowych relacji z klientem, co wpłynie na poprawę wizerunku firmy na rynku lokalnym. W obszarze wiedzy, Uczestnicy usługi rozwojowej dowiedzą się na temat typów osobowości ludzi oraz sposobów komunikowania się poszczególnych typów w taki sposób, aby przełożyło się to na pozytywne relacje w zespole i efektywność ekonomiczną firmy. Uczestnicy nauczą się definiować najistotniejsze elementy marki osobistej i poznają instrumenty, dzięki którym świadomie będą budować dobry wizerunek firmy, w której pracują, co przełoży się na świadome budowanie i prowadzenie długofalowych relacji z klientami firmy i potencjalnymi jej klientami. Uczestnicy usługi nauczą się również rozpoznawać i definiować typy klientów oraz stosować w stosunku do nich odpowiedni „język korzyści”. W obszarze umiejętności, Uczestnicy usługi rozwojowej będą potrafili dobierać odpowiednie metody kontaktu w zależności od typu klienta. Wzmocnione zostaną umiejętności w zakresie budowania marki mikroprzedsiębiorstwa na rynku lokalnym. Uczestnicy posiądą również niezbędne kompetencje społeczne w obszarze rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Uzyskają zdolność kształtowania samorozwoju w życiu zawodowym oraz zdolności w utrzymaniu prawidłowych relacji międzyludzkich w kontaktach służbowych, uwzględniając etyczny kontekst własnego postępowania. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Uczestników szkolenia istotnie wpłynie na poprawę wizerunku firmy i public relations, co skutkować będzie zwiększeniem przychodu firmy o 3% do końca grudnia 2019 roku, w porównaniu do roku 2018.
Drukuj do PDF