Kategorie usług
 
Menu

Transport drogowy. Czas pracy kierowców. Psychologia agresji. Bezpieczeństwo osobiste.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/22/42004/418312
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Pro-Invest AG Michał Żmija
Osoba do kontaktu Anna Wiśniewska Telefon 534454555
E-mail wisniewska.proinvest@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Przypomnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa i ustawy o transporcie drogowym przyczyni się do wyeliminowania lub zmniejszenia kosztów dla firmy związanych min. z karami administracyjnymi, wzmocni to wizerunek firmy.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu pogłębić wiedzę uczestników w zakresie aktualnych przepisów związanych z transportem drogowym, czasu pracy, przerw i odpoczynku kierowców oraz wskazówek z obsługi tachografów zarówno analogowych jak i cyfrowych. Uczestnik posiądzie wiedzę na temat zakresu kontroli dokonywanych przez służby kierującego wraz z pojazdem a także przedsiębiorstwa. Dodatkowym zagadnieniem będzie uzyskanie informacji na temat ważenia pojazdów w ruchu drogowym. Uczestnik będzie potrafił zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę oraz świadomie będzie brał udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne. Profesjonalny kurs bezpieczeństwa osobistego dla osób cywilnych. Szkolenie ma na celu pogłębić wiedzę uczestników w zakresie własnego bezpieczeństwa, pomocy przedmedycznej i samoobrony. Realizacja programu szkoleniowego wyposaży uczestników w nowe umiejętności, które podniosą ich poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna i rozumie zasady bezpieczeństwa, potrafi udzielić pomocy przedmedycznej w sytuacjach ekstremalnych. Uczestnik zna i potrafi zastosować podstawowe chwyty samoobrony. Uczestnik potrafi efektywniej zarządzać sobą w stresie i sytuacjach kryzysowych. Uczestnik podejmuje aktywne działania, wychodzi poza schematy, myśli analitycznie, efektywniej rozwiązuje problemy. Uczestnik prawidłowo rozpoznaje i identyfikuje zagrożenie, zna najczęściej występujące niebezpieczeństwa i potrafi na ne adekwatnie reagować. Uczestnik potrafi skuteczniej współdziałać w grupie, by realizować wspólny cel, rozumie znaczenie współpracy. Uczestnik potrafi prowadzić negocjacje w podstawowym zakresie, łatwiej i precyzyjniej się komunikuje.


Drukuj do PDF