Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Train the Trainers czyli trening dla trenerów i szkoleniowców


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/22/22606/418277
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 30,75
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-06 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ERP PROGRESSIO Ernest Grasela
Osoba do kontaktu Ernest Grasela Telefon +48608086919
E-mail ernest.grasela@erpprogressio.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
- podniesienie efektywności szkoleń prowadzonych przez menadżerów, trenerów wewnętrznych - przygotowanie, których efektywność może być mierzona od wskaźników biznesowych po efekty kształcenia na poziomie wiedzy, zachowań i postwa
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli trenera prowadzącego profesjonalne i efektywne szkolenia dla pracowników. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metod wykorzystywanych w pracy trenera i skutecznej komunikacji z uczestnikami. Dodatkowo, pozyskają wiedzę odnośnie ról grupowych pełnionych przez uczestników i sposobów zarządzania procesem grupowym. Uczestnicy będą znać podstawowe zasady konstruowania skutecznego szkolenia oraz sposobów reagowania na sytuacje trudne i problemowe, pojawiające się w trakcie jego trwania. Uczestnicy będą potrafili stosować metody wykorzystywane w racy trenera oraz skutecznie i efektywnie komunikować się z uczestnikami. Dodatkowo, będą umieli w skuteczny sposób zarządzać zachodzącymi procesami grupowymi oraz reagować na sytuacje trudne w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy nabędą również umiejętność zaprojektowania skutecznego szkolenia dla uczestników, spełniającego ich oczekiwania, zgodnie z założonymi celami i efektami kształcenia. Dodatkowo, nabędą oni niezbędne pierwsze doświadczenia w roli trenera. Uczestnicy będą potrafili w skuteczny sposób komunikować się z uczestnikami oraz reagować na ewentualne sytuacje trudne. Dodatkowo, nabędą umiejętność zaprojektowania szkolenia pod potrzeby i oczekiwania uczestników.
Drukuj do PDF