Kategorie usług
 
Menu

Motywacja pracowników w praktyce - stwórz zespół swoich marzeń. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/21/8282/417991
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 783,50 zł
Cena netto za godzinę 90,63 zł Cena brutto za godzinę 111,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2019-12-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu pozafinansowych źródeł i metod motywacji, pozna istotę skutecznego stylu zarządzania zespołem Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - uczestnik udoskonali umiejętności przekazywania krytyki i pochwały Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu -pozna sposoby efektywnej komunikacji ze współpracownikami -nauczy się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień -pozna sposobóy przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników


Drukuj do PDF