Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B podstawowy / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/20/22354/417876
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-27 Termin zakończenia usługi 2019-12-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat B. Szkolenie podstawowe.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy, po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez urząd właściwy ze względu na zamieszkanie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora prawa jazdy kat. B w celu uzyskania uprawnień do szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców kat. B.


Drukuj do PDF