Kategorie usług
 
Menu

RODO W DZIALE HR – PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/19/42961/417393
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 230,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-17 Termin zakończenia usługi 2019-10-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MAREK TURCZA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Osoba do kontaktu Marek Turcza Telefon +48 607 990 838
E-mail b.wiczynski@turcza.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników organizacji co przekłada się na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, jako bezpiecznego partnera biznesowego.
Cel edukacyjny
Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom, w jaki sposób właściwie wdrożyć w spółce RODO w obszarze kadr. W szczególności, wyjaśnimy jaka powinna być zawartość teczki pracowniczej, aby swoją treścią korespondowała z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych tj. m.in. jakie zgody należy uzyskać od pracowników, w jakich przypadkach należy spełniać wobec nich obowiązek informacyjny oraz jakie środki organizacyjne i techniczne wdrożyć, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zmian w obszarze rekrutacji i obowiązkach z nimi związanymi. Na warsztatach poruszona zostanie tematyka wdrażania w organizacji procedur i polityk, ukierunkowanych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych (w tym m.in. procedury obiegu dokumentacji, niszczenia dokumentów i nośników, polityka postępowania ze sprzętem służbowym czy polityka kluczy).


Drukuj do PDF