Kategorie usług
 
Menu

Wymagania normy ISO 9001:2015


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/19/23562/417384
Cena netto 540,00 zł Cena brutto 540,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-27 Termin zakończenia usługi 2019-06-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-26
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Natalia Gawęda Telefon +48 12 653 20 13
E-mail n.gaweda@czj-infox.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas usługi szkoleniowej uczestnik: - pozna kluczowe pojęcia, definicje i terminologię związaną z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015; - pozna historię oraz proces rozwoju znowelizowanej normy ISO 9001:2015; - pozna zasady praktycznego zastosowania wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz sposobu ich spełnienia przez organizację; - nabędzie wiedzę pozwalająca określić kontekst organizacji; - pozna podstawy zarządzania ryzykiem; - pozna zasady sporządzania rejestru ryzyk i szans; - pozna zasady opisywania procesów zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015; - nauczy się prawidłowo interpretować i stosować wymagania normy w aktualnych procesach zachodzących w organizacji; - nauczy się zarządzania ryzykiem i szansami oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością; - posiądzie umiejętność samokształcenia się; - zrozumie znaczenie komunikacji; - będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanymi obowiązkami.
Drukuj do PDF