Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od roku 2019


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/19/9313/417043
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-22 Termin zakończenia usługi 2019-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-15
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Agnieszka Osman Telefon 223519319
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Z końcem 2018 roku przedawniły się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne za 2013 r. Część z tych należności - mimo, że przedawnione – prawdopodobnie nadal figuruje w ewidencji księgowej urzędów gmin. Czy jednak taki stan rzeczy znajduje oparcie w obowiązujących przepisach? Czy i w jaki sposób doprowadzić do odpisu przedawnionych należności, w jaki sposób fakt przedawnienia powinien być udokumentowany? To tylko niektóre z pytań istotnych z punktu widzenia rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Równie ważne jest bieżące podejmowanie stosownych działań aby doprowadzić do wyegzekwowania należności, z których dochody wykorzystywane są na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo istotne zmiany Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane przez ustawodawcę w ostatnich latach, również stanowią ważne instrumenty zarówno dla rachunkowości jak i likwidacji zaległości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienie tych wszystkich zagadnień jest celem szkolenia.
Drukuj do PDF