Kategorie usług
 
Menu

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SKUTKI PRAWNE, RACHUNKOWE, KADROWE I OPERACYJNE- WARSZTAT PRAKTYCZNY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/14949/417003
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 281,25 zł Cena brutto za godzinę 281,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2019-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Lokalnego
Osoba do kontaktu Sara Gruszka Telefon 728970097
E-mail kontakt@fundacjarozwojulokalnego.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przeprowadzenia przekształcenia dotychczasowej działalności w spółkę prawa handlowego jak również przygotowanie uczestników do sprawnego funkcjonowania w ramach nowej formy prawnej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad przeprowadzenia przekształcenia, pozna najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia oraz uzyska wiedzę jak funkcjonować w nowej formie prawnej. Uczestnik posiądzie umiejętności z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji, usprawnienia procesu przekształcenia oraz przygotowania i wdrożenia planu przekształcenia. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje społeczne w zakresie świadomości ciągłego samokształcenia się, konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kształtowanie własnego rozwoju. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość rozwinięcia umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego.
Drukuj do PDF