Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs florystyki podstawowy - Akademia Florystyki


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/16500/416986
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł
Cena netto za godzinę 14,83 zł Cena brutto za godzinę 14,83
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs dietetyki podstawowy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Osoba do kontaktu Martyna Woźniak Telefon +48 22 398 13 02
E-mail biuro@akademiaflorystyki.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs florystyki podstawowy to szkolenie mające za zadanie przygotować do pracy w zawodzie florysty. Absolwenci kursu mogą podjąć pracę m.in. w kwiaciarniach czy firmach dekoratorskich. Po ukończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie na druku MEN. Uczestnicy zdobywają umiejętności układania różnorodnych kompozycji florystycznych pracując na żywych kwiatach.
Drukuj do PDF