Kategorie usług
 
Menu

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/7223/416984
Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 955,70 zł
Cena netto za godzinę 113,57 zł Cena brutto za godzinę 139,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-17 Termin zakończenia usługi 2019-10-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Sokół Telefon 570 003 200
E-mail joanna.sokol@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zdobędzie gruntowną wiedzę na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji, pozna narzędzia, procedury i rozwiązania optymalizujące proces oceny AC/DC, oraz będzie miał możliwość skonfrontowania swojego dotychczasowego doświadczenia, wiedzy i przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania. Uczestnik rozwinie umiejętności takiej jak: umiejętność oceniania a także wnioskowania na temat oceny kompetencji, umiejętnosć stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników/menedżerów, umiejętność budowania raportów indywidualnych. Uczestnik zdobędzie kompetencje społeczne tj.: umiejętność współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aktywnego słuchania.
Drukuj do PDF