Kategorie usług
 
Menu

English Conversation Course B2 level - kurs języka angielskiego z native speaker


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/15282/416955
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-30 Termin zakończenia usługi 2019-10-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SPEAK OUT Marta Szymańska- Baran
Osoba do kontaktu Dominika Pastuszka Telefon 667333311
E-mail biuro@speakout.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik kursu dzięki nabytym umiejętnościom w zakresie posługiwania się językiem angielskim w zaawansowanym stopniu , będzie mógł samodzielnie czerpać widzę z anglojęzycznych publikacji, artykułów i szkoleń. Wpłynie to na poszerzenie oferty przedsiębiorstwa i tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku. Zdobyta wiedza pozwoli również na kontakt z anglojęzycznymi klientami i kontrahentami.
Cel edukacyjny
Kurs przygotuje uczestnika do samodzielnego korzystania z anglojęzycznych szkoleń i publikacji. Przyczyni się to do poszerzenia wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu, oraz pozwoli przełamać barierę językową, gdyż założeniem szkolenia jest stworzenie idealnych warunków do rozwoju komunikatywności w języku angielskim.
Drukuj do PDF