Kategorie usług
 
Menu

Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz.1 Jak poprawić wyniki finansowe firmy?


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/7597/416872
Cena netto 3 650,00 zł Cena brutto 4 489,50 zł
Cena netto za godzinę 158,70 zł Cena brutto za godzinę 195,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-21 Termin zakończenia usługi 2019-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-15
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marlena Komisarska Telefon 22 823 42 83
E-mail marlena.komisarska@figpolska.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także uświadomienie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy. Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają wykształcenia finansowego, a z racji zajmowanego stanowiska są odpowiedzialne za wyniki finansowe firmy i uczestniczą w spotkaniach na których te wyniki są prezentowane. Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie: • Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim; • Rozumiał firmę przez pryzmat dokumentów finansowych; • Znał podstawy nowoczesnego zarządzania finansowego; • Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy; • Mógł porozumieć się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.
Drukuj do PDF