Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akademia MŚP - "Zarządzanie czasem"


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/8120/416797
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 450,00 zł
Cena netto za godzinę 181,25 zł Cena brutto za godzinę 181,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-07 Termin zakończenia usługi 2019-12-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-29
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Trendy Solutions Sp. z o. o., Sp. kom.
Osoba do kontaktu Beata Karolak Telefon +48 607 166 132
E-mail biuro@trendy-s.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nauczenie uczestników zarządzania swoim czasem oraz zwiększenie ich produktywności. W zakresie wiedzy - uczestnik szkolenia pozna sposoby planowania i organizowania swojej pracy. Dowie się jacy są złodzieje czasu i jak z nimi walczyć, jak wpływa stres na nasze panowanie czasem, w jaki sposób zwiększyć własną produktywność, jak określić indywidualne plany rozwojowe. W zakresie umiejętności - uczestnik szkolenia posiądzie umiejętność optymalnego wykorzystania czasu i jego planowania, umiejętność efektywnego wyznaczanie celów oraz metody ustalania priorytetów oraz koncentrowania uwagi. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia: uodporni się na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na planowanie pracy jak na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na niego. Cel jest realny do osiągnięcia, gdyż został wspólnie uzgodniony przez wszystkie strony biorące udział w usłudze – instytucję szkoleniową, uczestników szkolenia oraz podmiot zamawiający.
Drukuj do PDF