Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat C + CE równoległy kurs - wykłady w jeden weekend - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Małopolskie Bony Rozwojowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/19949/416785
Cena netto 4 050,00 zł Cena brutto 4 050,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 81
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-19 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-19
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu P.H.U. ATUT Michał Michalik
Osoba do kontaktu Małgorzata Dyrek Telefon +48 787 69 54 15
E-mail atutsacz@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego w tym zakresie. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym kategorii C i CE.


Drukuj do PDF