Kategorie usług
 
Menu

Akademia menedżera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/7100/416746
Cena netto 4 760,00 zł Cena brutto 4 760,00 zł
Cena netto za godzinę 28,33 zł Cena brutto za godzinę 28,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 168
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Osoba do kontaktu Krystian Olejnik Telefon +48 58 522 75 13
E-mail rekrut-dsp@wsb.gda.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem studiów jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji.


Drukuj do PDF