Kategorie usług
 
Menu

Ustawienia systemowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/37082/416740
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 450,00 zł
Cena netto za godzinę 181,25 zł Cena brutto za godzinę 181,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-06 Termin zakończenia usługi 2019-07-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Bartłomiej Łańcucki Telefon 694482125
E-mail b.lancucki@bmp.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Nasze życie zawodowe nigdy nie pozostaje w oderwaniu od sieci naszych relacji rodzinnych i rodowych w których żyjemy. Ukryte wzorce zachowań, lojalność wobec losów naszych rodziców i przodków, uwikłania w zaburzone porządki relacji – wszystko to odciska się na naszym życiu, w tym na naszej pracy zawodowej, działalnościach które prowadzimy. Dlatego uwalnianie swojego potencjału, kształtowanie kariery i osiąganie sukcesów zawodowych zawsze zaczyna się od uporządkowania w swoim systemie relacji. Z drugiej strony, firma w której pracujemy sama w sobie również stanowi system relacji międzyludzkich. Kiedy relacje w organizacji są w nieładzie, a formalne uregulowania nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, firma nie będzie się rozwijała, doświadczając jako całość takich samych trudności, blokad i regresu co poszczególni zatrudnienie w niej ludzie. Rozwój firmy i kariery zawodowej zawsze przebiega w sieci relacji nazywanych systemem. Tak długo jak relacje te będą pozostawały w nieporządku i nierównowadze biznes nie będzie się rozwijał, a na drodze zawodowej będziemy doświadczać trudności, blokad i regresu. Dlatego bycie i praca w organizacji wymagać będzie odkrywania ukrytych blokad, oczyszczania relacji i przywracania naturalnych porządków.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest : • odkrywanie ukrytych blokad • oczyszczanie relacji i przywracanie naturalnych porządków w firmie, biznesie i własnej karierze uczestników • wzmacnianie osobistego potencjału do działania oraz kreatywności, przygotowując uczestników do transformacji na drodze do sukcesu • uzyskanie wglądu we własne problemy przez uczestników • odnajdywanie przyczyn źródłowych problemów uczestników • przywracanie równowagi życiowej, przy rozwijaniu intuicji, wrażliwości i integralności w działaniu uczestników
Drukuj do PDF