Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej małego przedsiębiorstwa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/8874/416713
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 4 305,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 307,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-12-03 Termin zakończenia usługi 2020-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-12-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maxie Hill Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Binkiewicz Telefon +48 570 240 080
E-mail office@maxiedisc.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest diagnoza potencjału małego przedsiębiorstwa do zwiększenia obrotów w skali roku o 10%, w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia doradztwa poprzez wdrożenie rekomendowanych w wyniku usługi działań rozwojowych. Rekomendacje działań rozwojowych opracowane w wyniku usługi pozwolą na zniwelowanie minimum 30% zdiagnozowanych luk kompetencyjnych kadry kierowniczej, co jednocześnie podniesie o 30% poziom efektywności osób zarządzających w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia doradztwa, mierzony liczbą finalizowanych transakcji biznesowych i znacząco przyczyni się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Usługa obejmie przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa. W wyniku diagnozy zostaną: - nakreślone plany rozwoju firmy, - nakreślone cele biznesowe przedsiębiorstwa, - określone luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne właścicieli firmy, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. W toku usługi wskazane zostaną najważniejsze zasoby i potencjał przedsiębiorstwa, mocne strony i potencjalne zagrożenia dla rozwoju firmy ze wskazaniem obszarów, które wymagają interwencji. Na bazie powyższych wskazań zostaną zarekomendowane działania rozwojowe, których wdrożenie przełoży się na zwiększenie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.


Drukuj do PDF