Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (przewóz rzeczy) - wraz z egzaminem państwowym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/18/18276/416664
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 19,29 zł Cena brutto za godzinę 19,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-01 Termin zakończenia usługi 2019-08-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-28
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Obowiązująca podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę z zakresu technik i racjonalnego kierowania pojazdem ciężarowym z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wiedzę z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, awarii i udzielenia pomocy na miejscu wypadku, wiedzę z zakresu zapobiegania zagrożeniom fizycznym, przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów. 2. Posiada umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego w warunkach specjalnych wraz z prawidłowym załadunkiem i przewozem rzeczy i towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi obsługiwać mechanizmy pojazdu, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych kierowcy. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy zawodowego.
Drukuj do PDF