Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs konwersacyjny języka angielskiego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/11456/416402
Cena netto 10 200,00 zł Cena brutto 10 200,00 zł
Cena netto za godzinę 102,00 zł Cena brutto za godzinę 102,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-04 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-31
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka według klasyfikacji CEFR
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 660457625
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie Kurs języka angielskiego na poziomie B1 pozwoli Uczestnikowi na wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie porozumiewania się językiem angielskim na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do swobodnej komunikacji w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej w różnych sytuacjach. Szkolenie umożliwi Uczestnikom przyswojenie słownictwa typowego dla codziennych kontaktów zawodowych i pokonanie barier w komunikacji ustnej w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach zawodowych, wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.


Drukuj do PDF