Kategorie usług
 
Menu

Kurs Językowy Szybki Angielski 3.0 Metoda Colina Rose, grupa 1 os. pełna swoboda w posługiwaniu się językiem MODUŁ III


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/18517/416370
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-23
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Językowa Nowoczesny Angielski Ewelina Strawa & Wojciech Strawa S.C.
Osoba do kontaktu Adrianna Chmielewska Telefon 502 565 680
E-mail poznan@nowoczesnyangielski.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kompetencji językowych do poziomu „samodzielności językowej”. W klasyfikacji Rady Europy Certyfikat kursu 3.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie mieć uporządkowaną wiedzę na temat poprawnego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowania różnych wariantów wypowiedzi z obowiązującymi normami społecznymi oraz grzecznościowymi. Zdobyte kompetencje społeczne pomogą poznawać obcą kulturę oraz swobodnie i pewnie funkcjonować w obcym społeczeństwie, uczestnik ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Wszechstronny rozwój osobisty pozwoli przystosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zdobędzie umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Drukuj do PDF