Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego-poziom podstawowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/21586/416296
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę 40,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel
Osoba do kontaktu Aneta Zajdel Telefon +48785559569
E-mail zajdelaneta@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Kurs języka niemieckiego-poziom podstawowy pozwoli nabyć pracowników nowe kwalifikacje językowe tzn kwalifikacje w obrębie języka niemieckiego. Za pomocą wiedzy zdobytej na zajęciach będą oni mogli efektywnie rozwijać się zawodowo i poszerzać zakres współpracy z naszymi sąsiadami takimi jak Niemcy czy Austria. uczestnicy kursu opanują słownictwo oraz gramatykę j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym, co pozwoli im porozumiewać się w tym języku na płaszczyźnie zawodowej oraz prywatnej oraz pozwoli kształtować własny rozwój oraz zdolność autonomicznego uczenia się w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kodeksu własnego postępowania. Uczestnik po przebytym kursie będzie mógł komunikować się z krajami niemieckojęzycznymi telefonicznie, mailowo oraz poradzi sobie w prostych sytuacjach podczas np. podróży służbowej.
Cel edukacyjny
Główne cele edukacyjne kursu to: 1)umiejętność posługiwania się środkami językowymi przydatnymi w skutecznym komunikowaniu się w języku niemieckim w mowie i w piśmie; 2) umiejętność rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi w celu utrzymania skutecznej komunikacji w języku niemieckim; 3) umiejętność dokonywania samooceny własnej nauki (np. przy użyciu portfolio językowego); 4) umiejętność samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystania ze słownika, poprawiania błędów, prowadzenia notatek, zapamiętywania nowych wyrażeń, korzystania z tekstów kultury w języku niemieckim); 5) umiejętność współdziałania w grupie w ramach prac projektowych na zajęciach i w ramach zadań domowych zleconych przez lektora; 6) umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku niemieckim (np. encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 7) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. zastąpienie innym słowem, opis, parafraza); 8) umiejętne doskonalenie swojej świadomości językowej (np. dostrzeganie podobieństw i różnic między językiem polskim i niemieckim)
Drukuj do PDF