Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2019 ROKU


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/8058/416182
Cena netto 499,00 zł Cena brutto 499,00 zł
Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 83,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-26 Termin zakończenia usługi 2019-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Kaczorowska Telefon 668 360 225
E-mail katarzyna.kaczorowska@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest - przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, - przekazanie wiedzy na temat wymagań technicznych dla informatycznych nośników, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - nabędzie wiedzę odnośnie wymogów nałożonych przez Ministerstwo Finansów w zakresie przygotowania JPK - umiał identyfikować źródła danych na potrzeby raportowania - wiedział o zakresach danych poszczególnych plików JPK - posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu  - nabędzie niezbędnych kompetencji społecznych, aby móc skutecznie zająć się wdrożeniem JPK .
Drukuj do PDF