Kategorie usług
 
Menu

VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/17/9313/415932
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-28 Termin zakończenia usługi 2019-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-21
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie opodatkowania VAT nieruchomości, pojawiło się liczne i kontrowersyjne orzecznictwo. Nie jest jasne czy zawsze należy płacić VAT w przypadku sprzedaży czy przy wywłaszczenia nieruchomości. Wiele samorządów zapłaciło podatek w wyniku wezwania z organów podatkowych, jednak obecnie pojawiają się możliwości dochodzenia zwrotu VAT z tego tytułu. W niedawnym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał polskie przepisy w zakresie VAT od sprzedaży nieruchomości za niezgodne z prawem UE. Niejasności pojawiają się też w rozliczaniu najmu lokali, sal lekcyjnych, gimnastycznych i wstępu na obiekty sportowe czy też refaktur mediów np. kiedy rozliczyć podatek, z jaką stawką. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT. Opublikowano wytyczne - metodologię w zakresie należytej staranności. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje. Obowiązkowe będzie też sprawdzanie konta dostawcy. Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Obowiązuje już nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych a Ministerstwo zapowiada dalsze zmiany w tym temacie.
Drukuj do PDF