Kategorie usług
 
Menu

Język angielski 100 godzin


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/16/9370/415758
Cena netto 2 310,00 zł Cena brutto 2 310,00 zł
Cena netto za godzinę 23,10 zł Cena brutto za godzinę 23,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-12 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SYLWIA SAWICKA "LEADER SCHOOL"
Osoba do kontaktu Sylwia Sawicka Telefon +48500226920
E-mail bialapodlaska@leaderschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie komunikatywnej umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym. Każdy uczestnik po ukończeniu tej usługi rozwojowej będzie: a/ rozumiał znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. b/ potrafił radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. c/ potrafił tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują. d/ potrafił opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. e/ rozumiał znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. f/ potrafił porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. g/ potrafił formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Drukuj do PDF