Kategorie usług
 
Menu

Kurs zgrzewania rurociągów metodami: doczołową i elektrooporową


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/14/15000/415201
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-21 Termin zakończenia usługi 2019-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Urząd Dozoru Technicznego
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn R. Krokocki
Osoba do kontaktu Dominik Karmazyn Telefon +48 (46) 811 34 07
E-mail biuro@pro-edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie uprawnień w zakresie zgrzewania rurociągów z PE, PP metodami: doczołową i elektrooporową, zgodnie z Normą PN EN 13067 UDT. Pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz informacji dotyczących przepisów układania rurociągów, norm oraz zasad bezpieczeństwa dot. przesyłu gazu, również przy renowacji istniejących sieci.
Drukuj do PDF