Kategorie usług
 
Menu

Monter mikro i małych instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/14/10312/415096
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 93,75 zł Cena brutto za godzinę 93,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-26 Termin zakończenia usługi 2019-08-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kształcenie instalatorów i ich certyfikacja jest prowadzona w myśl ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Szkolenie, egzamin, uprawnienia w myśl Rozp. Ministra Energii z 09.05.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Adrianna Chodorowska Telefon 507124198, 507124212
E-mail a.chodorowska@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie montażu instalacji systemów fotowoltaicznych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego celem certyfikacji . Absolwent kursu pozna: korzyści wynikające ze stosowania OZE i rozumie zasady działania instalacji fotowoltaicznej, aktualizuje wiedzę i uprawnienia wymagane od instalatorów systemów fotowoltaicznych. Pozna i zastosuje w praktyce przepisy bhp w zakresie montażu instalacji i identyfikuje występujące w pracy zagrożenia, zorganizuje i przeprowadzi montaż instalacji fotowoltaicznej w oparciu o dokumentację i instrukcje technologiczne stosując właściwe urządzenia i sprzęt monterski, będzie wykonywał prace kontrolno-pomiarowe i jakościowy odbiór robót instalatorskich przed uruchomieniem i przyłączeniem instalacji do sieci, rozróżni i zamontuje w praktyce różne rodzaje ogniw fotowoltaicznych oraz systemy fotowoltaiczne. W obszarze kompetencji społecznych będzie przygotowany do samokształcenia zawodowego, umiał współpracować z zespołem pracowniczym i przełożonymi oraz rozwiązywać problemy zawodowe w trakcie realizacji zadań.
Drukuj do PDF